Home

Dossiers

De omleidingsweg en het Klein Stedelijk gebied Pelt
Een maatschappij in evenwicht vraagt om sociale rechtvaardigheid

Actueel

De gemeenteraadszitting van 19 september had weer niet al te veel om het lijf. Na achttien minuten was dit vluggertje geklaard. Een budgetwijzing en een paar eigendomsoverdrachten, dat was het. Enkel bij het laatste agendapunt hebben we onze oren gespitst. Vanaf 1 januari 2017 wordt de standaardsnelheid op de gewestwegen verlaagd naar 70 km/u. De gemeente adviseert de Vlaamse administratie...

De afgelopen twee maanden hebben we gebruikt om de politieke batterijen eens flink op te laden. Niet dat we helemaal hebben stilgezeten. Maar de nadruk lag toch vooral op het genieten van elkaars gezelschap. Samen helpen tijdens het Wereldfeest en de Hagevenhappening, een fietstocht maken met een terrasje erna en vooral een heerlijk zomerse Groen weekend in Nieuwpoort. Tijdens...

Een paar keer per jaar organiseren wij een geleide wandeling door de Holen, het natuurgebied dat doorsneden zou worden bij de realisatie van de omleidingsweg volgens het gewestplantracé (ook wel het noordelijk tracé). Deze keer hadden wij alle leden van de gemeenteraad uitgenodigd voor de wandeling. De omleidingsweg is een belangrijk dossier en een beslissing dringt zich op...

Dat de ruimtelijke ordening in België geen schoonheidsprijs verdient, weten we al langer. De lintbebouwing in dit land mag onderhand geklasseerd worden als werelderfgoed. Het is een historische blunder. Deze natte tijden maken het ook duidelijk dat bouwen in overstromingsgebieden misschien niet altijd de beste optie was. En dat het betonneren van open ruimten niet helpt om wateroverlast in...

Energie, onze maatschappij draait erop. Zonder had de welvaartsstijging niet zo'n hoge vlucht kunnen nemen, maar het te groot verbruik ervan dreigt de toekomstige welvaart te ondermijnen. De verbranding van fossiele grondstoffen is een belangrijk oorzaak van de klimaatverandering. De Vlaamse regering gaat nu in ijltempo op zoek naar alternatieve energiebronnen. Om de vraag naar energie te...

Ons marktplein krijgt een opknapbeurt. De rioleringen, voetpaden en het plein zelf moeten vernieuwd en/of aangepast worden. Groen Neerpelt vroeg begin dit jaar via een verzoekschrift om dit project participatief aan te pakken. En de gemeente maakt er werk van!

Groen roept dan ook iedereen...